לסטודנט:  מידע אישי |  Moodle
למרצה:    מידע אישי |  Moodle |  דוא"ל סגל
 
 


eventsהמגמה ללימוד הנדסאי בניין - הנדסאי אזרחי מקצועות ופרשיות לימוד (סילבוס)

1. הנדסה אזרחית מגמת משנה ניהול הבניה + תכנון

מגמת הנדסה אזרחית ניהול הבניה

 

מקצוע

פרשיות לימוד (סילבוס)

סילבוס לחץ להורדה

1

מתמטיקה

חזרה על יסודות החשבון והאלגברה, פונקציות ותאורן הגרפי, הנדסת המישור, טריגונומטריה, הנדסת המרחב, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

 

2

פיסיקה

גדלים ויחידות, וקטורים, קינמטיקה, דינמיקה, עבודה ואנרגיה.

 

3

אנגלית טכנית

קריאה, ניתוח והבנה של מאמרים טכניים ומדעיים

 

4

שרטוט טכני והנדסה תיאורית

לימוד יסודות שפת השרטוט ופיתוח הראיה המרחבית – היטלים איזומטריות

 

5

שרטוט אדריכלי ופרטי בנין

לימוד שפת השרטוט האדריכלי, סימנים מוסכמים באדריכלות.

 

6

בטיחות בבניה

חוקי ארגון הפיקוח על העבודה, תקנות ופקודות הבטיחות בעבודה, עבודות עפר וחפירה, שימוש בחומרי נפץ, טפסות, עבודות בגובה, משטחי עבודה פיגומים ודרכי גישה, חשמל, ציוד בניין, הרמת מטענים, הריסות, ארגון אתר.

 

7

דיני תכנון ובניה

מערכת החוקים וחקיקת המשנה הנובעת ממנה בהתיחסות לתכנון ובניה, ההיבטים השונים של מערכת זו, על עבודתו ואחריותו של העוסק בתכנון ובניה.

 

8

שרותי בנין

אינסטלציה סניטרית והסקה,מיזוג אויר, תשמל ותאורה.

 

9

תורת הבניה והמבנים

הכרת השלבים השונים בתכנון והקמת מבנה תוך הדגשת הדרישות ההנדסיות מחלקי המבנה.

 

10

שיווק אישי ודיני עבודה

מבוא לדיני עבודה וליחסי עבודה בישראל, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, חקיקת המגן בדיני עבודה, תהליך הגישור, כתיבת קורות חיים.

 

11

חומרי בנין

הכרת חומרי הבנייה העיקריים, תכונותיהם הבסיסיות והשימושים בהם.

 

12

גיאודזיה

הכרת עבודתו של המודד, מכשירי המדידה, סוגי מפות שונות, וחישובי מדידה.

 

13

הנדסת קרקע וביסוס

תכונות הקרקע, חישובי המאמצים בקרקע, חישובי לחץ עפר, יציבות מדרונות, חישוב וביצוע יסודות שונים.

 

14

חישוב סטטי וחוזק חומרים

כוחות משותפי נקודה, כוחות מקבילים, מרכז כובד, קורות מסוימות סטטית ריאקציות ומהלכים, מסבכים, מומנט אינרציה, קורות גרבר, מאמצי לחיצה, מתיחה, כפיפה וגזירה, מאמצים משולבים, חישובי שקיעות, קורות נמשכות, מסגרות

 

15

תכנון הנדסי

הקניית חשיבה הנדסית, המתבטאת בהבנת סכימות סטטיות ופתרון בעיות הנדסיות במספר אפשרויות.

 

16

יישומי מחשב מבוא

הקנית ידע בסיסי בתוכנות וורד ואקסל.

 

17

יישומי מחשב – אוטוקד

הקניית יכולת לשרטט בעזרת מערכת ממוחשבת,

 

18

יישומי מחשב – תכנון ממוחשב

תכנון ממוחשב של אלמנטים מקוסטרוקציות בטון בעזרת תוכנת "עתיר"

 

19

ארגון וניהול אתר בעזרת מחשב

הכנת כתבי כמויות ומחירים ממוחשבים, לוחות זמנים, משאבים ומעקב פרויקטים באמצעות מחשב.

התוכנות הנלמדות : בן-ארי, ו- M.S.PROJECT

 

20

שרטוט קונסטרוקציות

שרטוט ידני של תכניות ופרטים של קונסטרוקציה  בטון

 

21

קונסטרוקציות בטון

חישוב חתכים בכפיפה, תכנון קורה, תקרה מקשית, תקרת צלעות, תקרות מצולבות, עמודים ויסודות.

 

22

קונסטרוקציות פלדה ועץ

לימוד שיטות התכנון והחישוב העדכניות של האלמנטים בקוסטרוקציות פלדה ועץ.

 

23

ארגון וניהול הבניה

ספריית הסעיפים והמפרט הכללי, חישוב כמויות ידני, אופני ביצוע עבודות בניה, עבודות עפר, משאבים והספקים, לוחות זמנים, פיגומים וטפסות.

 

24

תחשיב ותמחיר

ניתוח מחירים לעבודות הנדסה אזרחית, תחשיב לסוגי עבודה שונים.

 

25

פקוח על הבניה

תפקידי המפקח, מסמכי המפקח, פיקוח על עבודות עפר, שלד,בנייה, ועל עבודות בעלי מלאכה שונים.

תאום בין קבלנים ובין תוכניות, חשבונות חלקיים וסופיים.

 

26

עבודות כבישים, תשתיות ופית'

דרכים, תכן תנועה, פיתוח, בדיקות מעבדה לכבישים ותשתיות, תכן מיסעות.

 

27

סדנה בתכנון קונסטרוקציות

הכנת חישובים ותוכניות לביצוע עבור מבנה בין קומה אחת בשטח של 100 מ"ר.

 

28

סדנה בתכנון אתר בניה

הכנת כתב כמויות, סדר פעולות, לוח זמנים, תחשיב למספר סעיפים, אומדן, חשבון חלקי, יומן עבודה עבור מבנה בן קומה אחת בשטח כ- 100 מ"ר.

 

29

פרויקט גמר

תכנון הביצוע של פרויקט בשטח של לפחות 2000 מ"ר רצפות.

 

מגמת הנדסה אזרחית תכנון מבנים

 

מקצוע

פרשיות לימוד (סילבוס)

סילבוס   לחץ להורדה

1

חישוב סטטי וחוזק חומרים

מסגרות בלתי מסוימות סטטית, קשתות, פיתול, חיכוך, הידרוסטטיקה

 

2

תכנון הנדסי

חישוב מבנים לרעידות אדמה.

 

3

יישומי מחשב – תכנון ממוחשב

תכנון ממוחשב של אלמנטים מקונסטרוקציות בטון בעזרת תוכנת  STRAP

 

4

שרטוט קונסטרוקציות

שרטוט קונסטרוקציות פלדה

 

5

קונסטרוקציות בטון

תכנון תקרות שטוחות ללא קורות, פתרון תקרות עם פתחים, קורות גבוהות, חתכים לפתול, קירות בטון, יסודות אקסצנטריים, בדיקת שקיעה לטווח ארוך.

 

6

קונסטרוקציות פלדה ועץ

תכנון מבנה מפלדה

 

7

פרויקט בתכנון קונסטרוקציות

תכנון , חישוב ושרטוט מלא של הקונסטרוקציה למבנה בשטח מינימלי של  300 מ"ר ב- 3 קומות שאחת מהן היא קומת מרתף, המבנה בעל חזיתות נסוגות.

  
הנדסת חשמל |  אלקטרוניקה |  מכונות |  קירור ומיזוג אוויר |  כימיה |  תוכנה |  תעשייה וניהול |  אדריכלות ועיצוב פנים |  הנדסה אזרחית - בנין  |  תקשורת חזותית
המכללה הטכנולוגית (ע"ר) באר-שבע ©