לסטודנט:  מידע אישי |  Moodle
למרצה:    מידע אישי |  Moodle |  דוא"ל סגל
 
 


eventsמכינה טכנולוגית להנדסאים

מטרות
א.  עבור מועמדים חסרי תנאי קבלה - השלמת תנאי הקבלה הנדרשים ללימודי הנדסאים.
ב.  עבור מועמדים בעלי תנאי קבלה - רענון חיזוק ידע שנרכש בעבר והקניית ידע חדש, לקראת לימודי ההנדסאים.
ג.  לתת בסיס מוצק, כלים וידע במקצועות יסוד והעשרה, אשר יאפשרו לבוגרי המכינה להשתלב בהצלחה בלימודי ההנדסאים בעתיד.

משך הלימודים
אפשרות א' - שני סמסטרים
מחודש אוקטובר ועד יולי בלימודי יום או ערב, 4 ימים בשבוע.

אפשרות ב' - סמסטר אחד
מחודש ינואר ועד יולי 4-5 ימים בשבוע.

תכנית הלימודים
תוכנית הלימודים במכינה הטכנולוגית כוללת מקצועות, הנדרשים כתנאי קבלה למסלולי הנדסאים, ובהם יתקיימו בחינות ממלכתיות במקצועות:
מתמטיקה - 270 שעות
 אנגלית - 240 שעות
 עברית - 90 שעות
 מקצוע העשרה: מיומנויות למידה - 60 שעות.
 סה"כ שעות במכינה - 660 שעות.

תעודת גמר
המסיימים בהצלחה את המכינה, יקבלו תעודת גמר ממשלתית, המאפשרת קבלה ללימודי הנדסאים כתלמיד מן המניין.
ניתן לפנות למשרד החינוך עם תעודה זו, לצורך הכרה ב-12 שנות לימוד.

עוד על המכינה
המכינה מקיימת מדיניות של "דלת פתוחה" ויחס אישי לסטודנטים.
עולים חדשים (עפ"י קריטריונים שקבע מה"ט) יהיו זכאים להקלות בבחינות הממלכתיות.
שיעורי תגבור - מתקיימים בקבוצות קטנות במטרה לקדם ולשפר את הישגי הסטודנטים המתקשים, ולהגדיל את סיכויי הצלחתם. 
הנדסת חשמל |  אלקטרוניקה |  מכונות |  קירור ומיזוג אוויר |  כימיה |  תוכנה |  תעשייה וניהול |  אדריכלות ועיצוב פנים |  הנדסה אזרחית - בנין  |  תקשורת חזותית
המכללה הטכנולוגית (ע"ר) באר-שבע ©