לסטודנט:  מידע אישי |  Moodle
למרצה:    מידע אישי |  Moodle |  דוא"ל סגל
 
 


סדרי הרשמה וקבלה

דרישות אקדמיות במגמות רישוי בסמסטר א'

תנאי המשך לימודים במגמות הרישוי הבאות:
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
הנדסה אזרחית (בנין)
עם סיום הלימודים נדרש רשיון עיסוק במקצוע ובהתאם לכך יערכו בדיקות המועמדים כמפורט להלן:
במגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה יתקיימו מבחנים לבדיקת רמת הידע המקצועית העדכנית במקצועות: תורת החשמל ומתמטיקה להנדסאי חשמל, במחצית סמסטר א'. בהתאם לממצאים תקבע ועדת ההוראה הפדגוגית עבור המשך הלימודים בסמסטר ב':
מי יכללו במסלול הלימודים הרגיל.
מי יכללו במסלול הלימודים המחייב תגבור נוסף בסמסטר קיץ.
מי לא עומד במינימום הרמה הנדרשת להמשך הלימודים.
במגמה להנדסה אזרחית יתקיימו מבחנים לבדיקת רמת הידע המקצועית העדכנית במקצועות: חישוב סטטי, מתמטיקה להנדסאים, במחצית סמסטר א'. בהתאם לממצאים תקבע ועדת ההוראה הפדגוגית עבור המשך הלימודים בסמסטר ב':
מי יכללו במסלול הלימודים הרגיל.
מי יכללו במסלול הלימודים המחייב תגבור נוסף בסמסטר קיץ.
מי לא עומד במינימום הרמה הנדרשת להמשך הלימודים.

הערה:

התגבור במסגרת סמסטר קיץ אינו נכלל בשכר הלימוד
השנתי. לסטודנטים החייבים בביצוע השלמות בסמסטר
קיץ, יקבע תעריף לתגבור ויפורסם במהלך סמסטר ב' על
 ידי מדור חשבונות סטודנטים                             


הנדסת חשמל |  אלקטרוניקה |  מכונות |  קירור ומיזוג אוויר |  כימיה |  תוכנה |  תעשייה וניהול |  אדריכלות ועיצוב פנים |  הנדסה אזרחית - בנין  |  תקשורת חזותית
המכללה הטכנולוגית (ע"ר) באר-שבע ©