לסטודנט:  מידע אישי |  Moodle
למרצה:    מידע אישי |  Moodle |  דוא"ל סגל
 
 סדרי הרשמה וקבלה

הנחיות לנרשם

  1. הינך מתבקש למלא את טופס ההרשמה ולחתום במקומות המיועדים לכך. מועמד אשר לא עומד בתנאי הקבלה בהתאם למפורט  בסעיף  תנאי הקבלה, עליו לחתום  על התחייבות להשלמת השכלתו בטופס ההרשמה.
  2. לצרף קבלה על תשלום דמי רישום.
  3. להחתים בבנק או בבנק הדואר טופס הוראה לחיוב בחשבון.
  4. לצרף צילום מאושר של התעודות המעידות על השכלתך, או להציג צילום בצירוף מקור לאישור במדור רישום (אין לצרף תעודות מקוריות) לבעלי תעודות מחו"ל – יש לצרף תרגום מאושר ע"י נוטריון מקור + צילום, צילום תעודת עולה.
  5. לצרף צילום תעודת זהות.
  6. לצרף צילום תעודת שחרור מצה"ל.
  7. לצרף תמונת פספורט עדכנית.
  8. למלא טופס נתונים סטטיסטיים.

מעטפת ההרשמה הכוללת את כל החומר אשר פורט לעיל יש לשלוח למכללה הטכנולוגית ב"ש ת.ד. 45, באר-שבע 84100 עבור מדור רישום או להביא אישית למדור הרישום. (טל'. 08-6462518, 08-6462218) שיחת חינם 1-800-206-205 .                             


הנדסת חשמל |  אלקטרוניקה |  מכונות |  קירור ומיזוג אוויר |  כימיה |  תוכנה |  תעשייה וניהול |  אדריכלות ועיצוב פנים |  הנדסה אזרחית - בנין  |  תקשורת חזותית
המכללה הטכנולוגית (ע"ר) באר-שבע ©