לסטודנט:  מידע אישי |  Moodle
למרצה:    מידע אישי |  Moodle |  דוא"ל סגל
 
 


רישום מרשם ההנדסאים

להלן נוהל/חוזר מנהל מה"ט לרישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים:

להלן נוהל רישום להסתדרות במחוז באר שבע והנגב.

הרישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים תיעשה בהתאם להכרת ועדת ההסמכה על סמך מספר פרמטרים המפורטים בנוהל.

תעודת רישום מהווה תנאי לקבלת רישיון כהדרתו לעיל במקצועות בהם נדרש על ידי המדינה הצעת רישיון לצורך ביצוע העבודה

מטרת החוזר היא לפרט זכאות לרישום במרשם וכד'.

הרישום נעשה לפי התואר (הנדסאי או טכנאי מוסמך) והמדור (התחום המקצועי לפי מגמת הלימוד) כפי שיקבע למגיש הבקשה

רישום במרשם ההנדסאים

להורדה

הסתדרות ההנדסאים בישראל

להורדה

בקשה לרישום במרשם ההנדסאים

להורדה

בקשה לקבלת תעודת מורשה

להורדה                             


הנדסת חשמל |  אלקטרוניקה |  מכונות |  קירור ומיזוג אוויר |  כימיה |  תוכנה |  תעשייה וניהול |  אדריכלות ועיצוב פנים |  הנדסה אזרחית - בנין  |  תקשורת חזותית
המכללה הטכנולוגית (ע"ר) באר-שבע ©