לסטודנט:  מידע אישי |  Moodle
למרצה:    מידע אישי |  Moodle |  דוא"ל סגל
 
 


נהלים והוראות לשימוש בספריה ע"ש משה אביסרור

 

ספרנית ראשית:    גב’ קרופרו רחלה טלפון:    08-6462276

 

1.כללי


מערכת ספרית "אלף" של המכללה כוללת השאלת ספרים הביתה. בספריה אלפי ספרים, כתבי עת ופרויקטים בכל תחומי המדע והטכנולוגיה השונים. אוסף הספרים והשירותים אותם מספקת הספרייה מאפשרים לסגל האקדמי ולסטודנטים להעמיק בנושאי הלימוד, כולל פרויקט גמר. הספרייה מעמידה לרשות המשתמש שרותי השאלה בתוכנת ALEPH אולם קריאה שבתוכם ספרי יעץ, מחשבים המחוברים לאינטרנט. סגל הספרייה עומד לרשות הקוראים כדי לסייע בהדרכה בייעוץ ובאיתור הספרים.

 

2.שעות פעילות


בימים א’, ב’, ד’, ה’        בין השעות: 08:15-19:00
ביום ג’                        בין השעות: 08:15-16:00
ביום ו’                         בין השעות: 9:00-12:00

 

3.נהלי הספרייה

 

א.הסטודנטים מתבקשים לא להשאיר תיקים אישיים ללא השגחה. אין המכללה הטכנולוגית על כל מוסדותיה, אחראים לכל רכוש אישי של הסטודנט בעת שהותו בספריה.

ב.יש לשמור על השקט בספריה.

ג.אין לאכול או להשתמש בפלאפון בתחומי הספרייה.

ד.סטודנט, אשר ייתפס בלקיחת ספר מהספרייה ללא רשות, תוגש נגדו תלונה אל וועדת משמעת.

ה.סטודנט שימצא מחבל בספר, יחויב ברכישת ספר חדש ותוגש נגדו תלונה בועדת משמעת.

ו.חובה על הסטודנטים לנהוג בהתאם לנהלים ולהנחיות הספרנים. התנהגות חריגה תשלול הסטודנט את זכות השימוש בשירותי הספרייה.

 

4.נהלי השאלה

על הסטודנט לחדש את תוקף כרטיס הקורא בספרייה בתום שנת הלימודים:

 

א.כרטיס קורא - כרטיס הסטודנט המונפק ע”י אגודת הסטודנטים משמש גם כרטיס קורא בספרייה. לכל סטודנט שאינו חבר באגודת הסטודנטים, ניתן לקבל שירות בעזרת תעודה מזהה. יש להציג את תעודה מזהה בכל פנייה לדלפק ההשאלה.

 

ב.השאלת ספרים - זכות שאילת ספר היא אישית ואינה ניתנת להעברה. השואל ספר אחראי לו עד החזרתו לספריה. במקרה של אובדן ספר על הקורא לפנות לדלפק ההשאלה.

 

ג.משך ההשאלה - ניתנים להשאלה עד 10 ספרים לתקופה של 7 ימים עד שבועיים.

 

ד.הזמנת ספרים - ניתן להזמין ספר שכל העותקים שלו כבר הושאלו. כאשר הספר מוחזר לספריה הוא יישמר עבור המזמין רק ליום אחד, ולאחר מכן יועבר למזמין הבא.

 

ה.הארכות - כאשר אין הזמנות ממתינות לספר, מתבצעת הארכה אוטומטית. מומלץ לוודא תאריך החזרת הספר, וכך תימנע מקנסות.

 

ו.החזרת ספרים - יש להחזיר את הספרים המושאלים לדלפק הספריה בלבד. קורא שמאחר בהחזרת ספר מוזמן, יחויב בקנס על כל יום איחור, לכל ספר בנפרד על פי תעריף הספרייה. החייב בקנס לא יוכל לשאול ספרים או להאריך השאלה לפני תשלום הקנס. על איחור בהחזרת ספרים ייגבה קנס, גובה הקנס הוא 2 שקלים ליום . על אובדן ספר יש להודיע מיידית לספרייה. אובדן ספר יחייב את הקורא בהחזרת עותק חלופי במקום העותק האבוד. לגבי פריט שאזל, או שלא ניתן להשיגו יחויב הקורא בתשלום ערכו המלא. בנוסף לאמור לעיל, יחויב הקורא גם בתשלום הקנס שהצטבר על איחור בהחזרת הספר עד למועד ההודעה על האובדן.

 

ז.סטודנט החייב ספרים או קנסות לספרייה ייחסם כרטיסו בספרייה, ולא יוכל להשאיל ספרים עוד, עד אשר יסיר את חובו.

 

ח.תעריפי הקנסות בספריה:

על איחור בהחזרת ספרים יגבה קנס, גובה הקנס 2 שקלים ליום.

ספר מוזמן 4 שקלים ליום, בתקופת המבחנים הקנס יוכפל.

 

ט.אולם קריאה – נפרד
במכללה הוקם אולם קריאה אליו הוספו 10 מחשבים בהם רוב תוכנות הקיימות לשירות הסטודנטים במכללה. אולם הקריאה פתוח בכל שעות פעילות המכללה.                             


הנדסת חשמל |  אלקטרוניקה |  מכונות |  קירור ומיזוג אוויר |  כימיה |  תוכנה |  תעשייה וניהול |  אדריכלות ועיצוב פנים |  הנדסה אזרחית - בנין  |  תקשורת חזותית
המכללה הטכנולוגית (ע"ר) באר-שבע ©