לסטודנט:  מידע אישי |  Moodle
למרצה:    מידע אישי |  Moodle |  דוא"ל סגל
 
 


 
שכר לימוד - תשלומי שכ"ל ללימודים משולבים + מכינה טכנולוגית

  לימודים משולבים:

 

שנה א

שנה ב

שנה ג

מרכיבי שכ"ל

עלות

חייל משוחרר

עלות

חייל משוחרר *

עלות

שכר לימוד

5760

576

5760

576

5760

דני נלווים

864

864

864

864

864

דמי סריקה וערעור

300

300

300

300

300

אגודת סטודנטים

180

180

180

180

180

בחינות חיצוניות

400

400

400

400

-

הנחיית פרויקט

 

 

 

 

1800

דמי הגנת פרויקט

 

 

 

 

300

סה"כ

7,504

2,320

7,504

2,320

9,204

*  זכאות חיילים בשנה ב רק במגמות הליבה (כימיה, חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה,  
   מכונות, הנדסה אזרחית)

הנדסאי "משלים" לימודי משולב

 סטודנט משלים (לאחר ששילם שכר לימוד במשך שנתיים) ישלם סכום של 350.5 ₪ עבור כל שעה שבועית. בנוסף עליו לשלם נלווים לכל שעה שבועית סכום של 52.6 ₪  ,דמי בחינה חיצונית 200 ₪ (לפי הצורך) ודמי מרכז סריקה בסך 150 ₪.

  להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללימודי משולב:

סמסטר א                                                                          

חיילים**

ממומני מנהל סטודנטים

20.09.16

מקדמה

1,500 ₪ 

1500

 

20.11.16

תשלום 2              

1,210* ₪  

430           

180(דמי אגודה)

20.12.16

תשלום 3     

1,290  ₪ 

390         

         582

סמסטר ב

20.02.17

תשלום 4

1,168 ₪ 

 

 

20.03.17

תשלום 5

1,168 ₪                            

 

582   

20.04.17

תשלום 6  

1,168 ₪ 

 

 

סה"כ

 

7,504 ₪

2,320

        1,344

  •           הסכומים צמודים למדד    
  •           הגביה תתבצע בין התאריכים 20-25 לחודש.
  •           החזר הוראת קבע (אי כיבוד ע"י הבנק), יחייב את חשבון הסטודנט בשכר לימוד  בעמלה של 10% מהתשלום שחזר.


*     הסכום כולל דמי אגודת סטודנטים ובחינות

**   משיכת פקדון לכל השנה –2,320 ₪    

     לומדי שנה ג' בלימודים משולבים ישלמו עבור פרויקט גמר   2,100 ₪ הסכום ישולם עם הגשת הצעת פרויקט בקופת המכללה.


 מכינה טכנולוגית:

מרכיבי שכ"ל

עלות

חייל משוחרר

שכר לימוד מכינה מלאה

3129

313

דמי נלווים

469

469

דמי סריקה וערעורים

150

150

דמי אגודת סטודנטים

180

180

בחינות חיצוניות

600

600

סה"כ

4528

1712

עברית

427  + 200 בחינה

43  + 200 בחינה

מתמטיקה

1280+ 200 בחינה

128+ 200 בחינה

אנגלית

1138+ 200 בחינה

114+ 200 בחינה

    

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללימודי מכינה:

סמסטר א                                                                          

חיילים**

ממומני מנהל סטודנטים

20.09.16

מקדמה

1,500 ₪ 

1,712

 

20.11.16

תשלום 2              

1,514* ₪  

 

 

20.12.16

תשלום 3     

1,514  ₪ 

              

 

סה"כ

 

4,528 ₪

1,712 ₪

 


  •           הסכומים צמודים למדד    
  •           הגביה תתבצע בין התאריכים 20-25 לחודש.
  •           החזר הוראת קבע (אי כיבוד ע"י הבנק), יחייב את חשבון הסטודנט בשכר לימוד  בעמלה של 10% מהתשלום שחזר.

*    הסכום כולל דמי אגודת סטודנטים ובחינות

**  משיכת פקדון לכל השנה –1712 ₪                                    


הנדסת חשמל |  אלקטרוניקה |  מכונות |  קירור ומיזוג אוויר |  כימיה |  תוכנה |  תעשייה וניהול |  אדריכלות ועיצוב פנים |  הנדסה אזרחית - בנין  |  תקשורת חזותית
המכללה הטכנולוגית (ע"ר) באר-שבע ©