לסטודנט:  מידע אישי |  Moodle
למרצה:    מידע אישי |  Moodle |  דוא"ל סגל
 
 


 

שכר לימוד - תשלומי שכ"ל ללימודי יום

תשלומי שכר לימוד בשנה"ל תשע"ז -  לימודי יום

 

שנה א

שנה ב

שנה ג (אדריכלות)

תכנון

מבנים

מרכיבי שכ"ל

עלות

חייל משוחרר

עלות

חייל משוחרר *

עלות

עלות

שכר לימוד

7010

701

7010

701

3505

3730

דמי נלווים

1052

1052

1052

1052

526

560

בחינות חיצוניות

400

400

400

400

200

200

דמי סריקה וערעור

300

300

300

300

150

150

אגודת סטודנטים

180

180

180

180

180

180

הנחיית פרויקט

 

 

1800**

1800**

1800 **

1800**

דמי הגנת פרויקט

 

 

300

300

300

300

סה"כ

8,942

2,633

11,042

4,733

 6,661

6,920


*זכאות חיילים בשנה ב' רק במגמות הליבה (כימיה, חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה,

 מכונות  והנדסה אזרחית).

 **לומדי שנה ב' בלימודי יום או שנה ג' באדריכלות ישלמו עבור פרויקט גמר 2,100 ₪.

הסכום ישולם עם הגשת הצעת פרויקט בקופת המכללה.

סטודנטים שיעמדו בתנאים הבאים יהיו זכאים להחזר חלקי של דמי הנחית פרויקט:

1. קיבלו ציון עובר בבחינה חיצונית אחת לפחות שנה"ל שקדמה לשנה"ל בה נבחן בהגנה.

2. ניגשו להגנה במועד הגנות ראשון או שני וקבלו במבחן הגנה על הפרויקט ציון 60 ומעלה.


להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללימודי יום:

סמסטר א                                                                          

חיילים**

ממומני מנהל סטודנטים

20.09.16

מקדמה

1,500 ₪ 

1500

 

20.11.16

תשלום 2              

1,627* ₪ 

614        

          180ׁׁ(דמי אגודה)

20.12.16

תשלום 3     

1,648  ₪ 

529

         679

סמסטר ב

20.02.16

תשלום 4

1,389 ₪ 

 

         679

20.03.16

תשלום 5

1,389    ₪ 

 

   

20.04.16

תשלום 6 

1,389 ₪ 

 

 

סה"כ

 

8,942₪

2,643

        1,538·           הסכומים צמודים למדד.                

·           החזר הוראת קבע (אי כיבוד ע"י הבנק), יחייב את חשבון הסטודנט בשכר לימוד בעמלה של 10% מהתשלום שחזר.

·           הגביה תתבצע בין התאריכים 20-25 לחודש. 

 *    הסכום כולל דמי אגודת סטודנטים ו-2 בחינות חיצוניות.

**  משיכת פקדון לכל השנה –2,633 ₪.

הנדסאי "משלים" לימודי יום

 סטודנט משלים (לאחר ששילם שכר לימוד במשך שנתיים) ישלם סכום של 352.6 ₪ עבור כל שעה שבועית. בנוסף עליו לשלם נלווים לכל שעה שבועית סכום של 52.9 ₪  ,דמי בחינה חיצונית 200 ₪ (לפי הצורך) ודמי מרכז סריקה בסך 150 ₪ .

להלן תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע ללימודי יום אדריכלות ועיצוב פנים שנה ג':

סמסטר א                                                                          

ממומני מנהל סטודנטים

20.09.16

מקדמה

1,500 ₪ 

 

20.11.16

תשלום 2              

1,530* ₪  

         180

20.12.16

תשלום 3     

1,531  ₪ 

         676

סה"כ

 

4,561 ₪

         856


  להלן תעריפי שכר הלימוד ומועדי התשלום בהוראת קבע ללימודי תכנון מבנים : 

סמסטר א                                                                          

20.09.16

מקדמה

1,500 ₪ 

20.11.16

תשלום 2              

1,660* ₪  

20.12.16

תשלום 3     

1,660  ₪ 

סה"כ

 

4,820 ₪

 

·           הסכומים צמודים למדד     

·           החזר הוראת קבע (אי כיבוד ע"י הבנק), יחייב את חשבון הסטודנט בשכר לימוד בעמלה של 10% מהתשלום שחזר.

·           הגביה תתבצע בין התאריכים 20-25 לחודש.


* הסכום כולל דמי אגודת סטודנטים ובחינות.

לומדי שנה ג' בלימודי יום ישלמו עבור פרויקט גמר  2,100 ₪ הסכום ישולם עם הגשת הצעת פרויקט בקופת המכללה.

 
                             


הנדסת חשמל |  אלקטרוניקה |  מכונות |  קירור ומיזוג אוויר |  כימיה |  תוכנה |  תעשייה וניהול |  אדריכלות ועיצוב פנים |  הנדסה אזרחית - בנין  |  תקשורת חזותית
המכללה הטכנולוגית (ע"ר) באר-שבע ©