לסטודנט:  מידע אישי |  Moodle
למרצה:    מידע אישי |  Moodle |  דוא"ל סגל
 
 


 
שכר לימוד

תאריכי גביית שכר הלימוד בהוראת הקבע


סמסטר א’

20.06.2016 מקדמה בסך ₪1,500 לסטודנט חדש המתקבל לשנה”ל תשע”ז ובכל 20 לחודש הקרוב לסטודנטים שהתקבלו לאחר תאריך זה.
20.09.2016 מקדמה בסך ₪1,500 לסטודנט “ממשיך” (אשר ילמד בשנה ב’, ג’ בשנה”ל תשע”ז)
20.11.2016 תשלום 2 50% מיתרת שכר הלימוד לסמסטר + נלווים לסמסטר א’ + מחצית דמי אגודת סטודנטים
20.12.2016 תשלום 3 יתרת שכר הלימוד לסמסטר + דמי בחינות לסמסטר א' + מחצית דמי אגודת סטודנטים

 סמסטר ב’

20.02.2017 תשלום 1 33% משכר הלימוד לסמסטר + יתרת דמי בחינות
20.03.2017 תשלום 2 33% משכר הלימוד לסמסטר + 50% נלווים לסמסטר ב’
20.04.2017 תשלום 3 יתרת שכר הלימוד לסמסטר + 50% נלווים לסמסטר ב’

סמסטר ב’ (סמסטר א מועד אביב)

20.02.2017 תשלום 1 ₪1,500 מקדמה
20.03.2017 תשלום 2 50% מיתרת שכר הלימוד והנלווים לסמסטר ב’ + דמי אגודת הסטודנטים
20.04.2017 תשלום 3 יתרת שכר הלימוד והנלווים לסמסטר ב’ + דמי בחינות חיצוניות

סמסטר קיץ


20.06.2017 תשלום 1 33% משכר הלימוד לסמסטר + יתרת דמי בחינות
20.07.2017 תשלום 2 33% משכר הלימוד לסמסטר + 50% נלווים לסמסטר קיץ
20.08.2017 תשלום 3 יתרת שכר הלימוד לסמסטר + 50% נלווים לסמסטר קיץ

 

החזר הוראת קבע (אי כיבוד ע”י הבנק) יחייב את החשבון בשכר לימוד בעמלה של 10% מהתשלום שחזר.

קבלה עבור תשלום שנגבה מהבנק באמצעות הוראת הקבע, ניתן לקבל כשבועיים מיום התשלום                             


הנדסת חשמל |  אלקטרוניקה |  מכונות |  קירור ומיזוג אוויר |  כימיה |  תוכנה |  תעשייה וניהול |  אדריכלות ועיצוב פנים |  הנדסה אזרחית - בנין  |  תקשורת חזותית
המכללה הטכנולוגית (ע"ר) באר-שבע ©