לסטודנט:  מידע אישי |  Moodle
למרצה:    מידע אישי |  Moodle |  דוא"ל סגל
 
 


 
תנאי קבלה

תנאי קבלה לקורסי הנדסאים וטכנאים

על סמך לימודים מוכרים בארץ (אחד מהתנאים הבאים)

 1. בעל תעודת בגרות ישראלית מלאה.
 2. אישור משרד החינוך בבחינות הבגרות במקצועות: מתמטיקה 3 יח'*, אנגלית 3 יח'*, מקצועות העברית: חיבור, ספרות, לשון או הבעה ברמה של 2 יח' לפחות** .
  • יתקבל גם ציון 50 בבחינות הבגרות במקצועות אנגלית ומתמטיקה ברמה של 4 או 5 יח' בגרות.
  • יתקבלו גם שני מקצועות ברמה של 1 יח'.
 3. בוגר מכינה טכנולוגית להנדסאים, בעל ציונים חיוביים בבחינות ממלכתיות במקצועות: מתמטיקה, אנגלית ועברית.
 4. בוגר מכינה אקדמית או מכינה אוניברסיטאית מוכרת בישראל, (אישור המהווה תנאי קבלה ללימודים אקדמיים) שסיים כל חובות המכינה או עמד בכל דרישות המכינה ובתנאי שבתעודת סיום המכינה מצוין שהנ"ל נבחן וקיבל ציון עובר בכל המקצועות: מתמטיקה, אנגלית ועברית.
 5. אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינה 30+ במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, המהווה אישור קבלה ללימודים גבוהים באותו מוסד. זאת בתנאי שבאישור יופיע ציון עובר במקצועות מתמטיקה, אנגלית ועברית. בנוסף יש להציג אישור על סיום 12 שנות לימוד.
 6. אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינת עולים במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ומינהל הסטודנטים שבמשרד לקליטת העלייה.

 7. בעל תואר ראשון או יותר, מכל אוניברסיטה מוכרת ע"י המל"ג או משרד החינוך (רק לגבי מוסדות לימוד מחו"ל)
 8. בעל אישור של מכון סולד על עמידה בבחינות הבאות: מתמטיקה, אנגלית ועברית בציון עובר.
 9. למסלול לימודי הנדסאי, יתקבל בעל דיפלומה של טכנאי מוסמך בוגר מה"ט או משרד החינוך.

הערה: מועמדים אשר אינם עומדים באחד מהתנאים הנ"ל – הרשמתם תובא לדיון בוועדה מיוחדת.

על סמך לימודים בחו"ל

בעל תעודה מחו"ל אשר מאושרת ע"י משרד החינוך כשוות ערך לבגרות.
הערה: חסרי אישור ממשרד החינוך יציגו תעודה מתורגמת ומאושרת ע"י נוטריון, צילום תעודת עולה וצילום תעודת זהות. מדור הרישום יטפל בקבלת החלטת משרד החינוך.

על סמך גיל

1.מועמד בן 35 ומעלה בעל 12 שנות לימוד,המעוניין ללמוד במסלול הנדסאים יהיה פטור מתנאי הקבלה.


תנאי קבלה למכינה טכנולוגית להנדסאים

תעודה או אישור על 11-12 שנות לימוד
הערה: מועמדים בעלי 10 שנות לימוד הרשמתם תובא לדיון במה"ט.                             


הנדסת חשמל |  אלקטרוניקה |  מכונות |  קירור ומיזוג אוויר |  כימיה |  תוכנה |  תעשייה וניהול |  אדריכלות ועיצוב פנים |  הנדסה אזרחית - בנין  |  תקשורת חזותית
המכללה הטכנולוגית (ע"ר) באר-שבע ©